VS100 – Tranh đính đá

12 thánh tông đồ
KT: 104 x 50 cm
¥403