VS204 – Tranh đính đá

Non Nước Hữu Tình
KT: 112 x 55 cm
¥368