VS117 – Tranh đính đá

Cửu Ngư Quần Hội
KT: 115 x 50 cm
¥415

VS032 – Tranh đính đá

Non Nước Hữu Tình
KT: 115 x 50 cm
¥408