VS031 – Tranh đính đá

Non Nước Hữu Tình
KT: 118 x 50 cm
¥468