VS037 – Tranh đính đá

Non Nước Hữu Tình
KT: 120 x 49 cm
¥455