VS028 – Tranh đính đá

Sơn Thuỷ Hữu Tình
KT: 120 x 55 cm
¥438