VS112 – Tranh đính đá

Phúc Lộc Thọ
KT: 134 x 50 cm
¥418