VS110 – Tranh đính đá

Phúc Lộc Thọ
KT: 142 x 50 cm
¥312

VS102 – Tranh đính đá

Bình Hoa
KT: 142 x 50 cm
¥442