VS148 – Tranh đính đá

Sen Tứ Quý
KT: 145 x 75 cm
¥680