VS182 – Tranh đính đá

Non Nước Hữu Tình
KT: 150 x 60 cm
¥545