VS350 – Tranh đính đá

Non Nước Hữu Tình
KT: 160 x 69 cm
¥580