VS193 – Tranh đính đá

Lưu Thuỷ Sinh Tài
KT: 160 x 80 cm
¥860

VS192 – Tranh đính đá

Thiên Nhiên Kỳ Diệu
KT: 160 x 80 cm
¥820

VS172 – Tranh đính đá

Non Nước Hữu Tình
KT: 160 x 80 cm
¥850