VS129 – Tranh đính đá

Đầm Sen
KT: 160 x 90 cm
¥970