VS101 – Tranh đính đá

12 thánh tông đồ
KT: 174 x 75 cm
¥688