VS183 – Tranh đính đá

Non Nước Hữu Tình
KT: 180x 70 cm
¥698