VS038 – Tranh đính đá

Non Nước Hữu Tình
KT: 181 x 75 cm
¥900