VS039 – Tranh đính đá

Non Nước Hữu Tình
KT: 190 x 81 cm
¥761