VS040 – Tranh đính đá

Non Nước Hữu Tình
KT: 198 x 82 cm
¥1,198