VS030 – Tranh đính đá

Sơn Thuỷ Hữu Tình
KT: 198 x 86 cm
¥958