VS003 – Tranh đính đá

Mã Đáo Thành Công
KT: 200 x 70 cm
¥894