VS144 – Tranh đính đá

Đức thánh Chúa Jesu
KT: 33 x 25 cm
¥180