VS337 – Tranh đính đá

Thiếu Nữ Bên Sen
KT: 60 x 60 cm
¥310