VS070 – Tranh đính đá

Tranh Hoa Sen
KT: 61 x 41 cm
¥192