VS150 – Tranh đính đá

Bình Hoa Hồng
KT: 65 x 50 cm
¥275