VS124 – Tranh đính đá

Phật Di Lặc
KT: 74 x 55 cm
¥385