VS339 – Tranh đính đá

Giàu Sang Phú Quý
KT: 75 x 53 cm
¥330

VS332 – Tranh đính đá

Quan Thế Âm Bồ Tát
KT: 75 x 53 cm
¥355

VS141 – Tranh đính đá

Vợ Chồng
KT: 75 x 53 cm
¥340