VS135 – Tranh đính đá

Nấc Thang Thiên Đường
KT: 86 x 60 cm
¥399

VS133 – Tranh đính đá

A Di Đà Phật
KT: 86 x 60 cm
¥410