VS343 – Tranh đính đá

Gia Hoà Vạn Sự Hưng
KT: 90 x 46 cm
¥345