VS275 – Tranh đính đá

2 Bình Hoa
KT: 95 x 61 cm
¥380