VS180 – Tranh đính đá

Phát Tài Phát Lộc
KT: 100 x 65 cm
¥490

VS132 – Tranh đính đá

Phát Tài Phát Lộc
KT: 88 x 53 cm
¥420