VS348 – Tranh đính đá

Phúc Lộc Hỷ Tài
KT: 120 x 60 cm
¥516

VS238 – Tranh đính đá

Mãnh Hổ Truy Phong
KT: 80 x 53 cm
¥368