VS343 – Tranh đính đá

Gia Hoà Vạn Sự Hưng
KT: 90 x 46 cm
¥345

VS337 – Tranh đính đá

Thiếu Nữ Bên Sen
KT: 60 x 60 cm
¥310

VS248 – Tranh đính đá

Niên Niên Hữu Dư
KT: 75 x 50 cm
¥298

VS163 – Tranh đính đá

Thiếu Nữ Bên Sen
KT: 76 x 53 cm
¥395

VS148 – Tranh đính đá

Sen Tứ Quý
KT: 145 x 75 cm
¥680

VS141 – Tranh đính đá

Vợ Chồng
KT: 75 x 53 cm
¥340

VS129 – Tranh đính đá

Đầm Sen
KT: 160 x 90 cm
¥970

VS128 – Tranh đính đá

Đầm Sen
KT: 90 x 53 cm
¥410