VS262 – Tranh đính đá

Lưỡng Long Song Phú
KT: 120 x 65 cm
¥499

VS132 – Tranh đính đá

Phát Tài Phát Lộc
KT: 88 x 53 cm
¥420

VS113 – Tranh đính đá

Phúc
KT: 75 x 50 cm
¥276

VS067 – Tranh đính đá

Long Phụng Sum Vầy
KT: 112 x 54 cm
¥389