VS088 – Tranh đính đá

Tiểu Khẩu Thường Khai
KT: 149 x 65 cm
¥644

VS087 – Tranh đính đá

Tiểu Khẩu Thường Khai
KT: 100 x 46 cm
¥378