VS339 – Tranh đính đá

Giàu Sang Phú Quý
KT: 75 x 53 cm
¥330