VS212 – Tranh đính đá

Non Nước Hữu Tình
KT: 106 x 65 cm
¥478