VS129 – Tranh đính đá

Đầm Sen
KT: 160 x 90 cm
¥970

VS128 – Tranh đính đá

Đầm Sen
KT: 90 x 53 cm
¥410