VS333 – Tranh đính đá

Đức Phật Dược Sư
KT: 70 x 50 cm
¥338