VS233 – Tranh đính đá

Hạnh Phúc Vạn Trường Niên
KT: 120 x 62 cm
¥520

VS174 – Tranh đính đá

Hạnh Phúc Vạn Trường Niên
KT: 90 x 53 cm
¥399