VS116 – Tranh đính đá

Lộc Phát
KT: 110 x 50 cm
¥378

VS051 – Tranh đính đá

Lộc Phát
KT: 113 x 50 cm
¥400