VS161 – Tranh đính đá

Mùa Lúa Chín
KT: 100 x 70 cm
¥548