VS215 – Tranh đính đá

Nhẫn
KT: 86 x 55 cm
¥380

VS080 – Tranh đính đá

Nhẫn
KT: 50 x 79 cm
¥313