VS401 – Tranh Đính Đá

Nhịp Sống Bên Sông
KT: 120 x 68 cm