VS345 – Tranh đính đá

Phát Tài Phát Lộc
KT: 75 x 50 cm
¥366

VS180 – Tranh đính đá

Phát Tài Phát Lộc
KT: 100 x 65 cm
¥490

VS132 – Tranh đính đá

Phát Tài Phát Lộc
KT: 88 x 53 cm
¥420

VS115 – Tranh đính đá

Phát Tài Phát Lộc
KT: 90 x 42 cm
¥321