VS348 – Tranh đính đá

Phúc Lộc Hỷ Tài
KT: 120 x 60 cm
¥516