VS125 – Tranh đính đá

Sắc Sen
KT: 75 x 50 cm
¥330