VS240 – Tranh đính đá

Tây Phương Cực Lạc Thánh Chúng A Di Đà Phật
KT: 130 x 86 cm