VS156 – Tranh đính đá

Tây Phương Tam Thánh
KT: 120 x 80 cm
¥598