VS149 – Tranh đính đá

Tổ Ấm Hạnh Phúc
KT: 83 x 60 cm
¥430

VS083 – Tranh đính đá

Tổ Ấm Hạnh Phúc
KT: 80 x 50 cm
¥358