VS111 – Tranh đính đá

Phúc Lộc Thọ
KT: 112 x 75 cm
¥429

VS077 – Tranh đính đá

Bình Hoa
KT: 45 x 64 cm
¥260

VS074 – Tranh đính đá

Tranh Hoa Sen
KT: 100 x 60 cm
¥420

VS070 – Tranh đính đá

Tranh Hoa Sen
KT: 61 x 41 cm
¥192